Vyhledávání výzev

Nastavit filtr

Počet výzev vyhovujících zadaným parametrům: 69

SGA0202200009

Národní Grantová agentura České republiky (GA ČR) Standardní projekty
10. 3. 2021 10. 3. 2021 22. 4. 2021
Do veřejné soutěže (VS) je možné podávat návrhy pouze za podmínek definovaných zákonem č. 130/2002 Sb. a zadávací dokumentací pro standardní projekty na rok 2022. Uchazeč může z VS kdykoliv odstoupit tím, že tuto skutečnost oznámí poskytovateli způsobem stejným, jako se podává návrh projektu. Poskytovatel může VS zrušit za podmínek definovaných zákonem č. 130/2002 Sb. Jakékoliv porušení nebo ne...

STA02021TK040

Národní Technologická agentura České republiky (TA... Program na podporu aplikovaného výzkumu, e...
10. 2. 2021 10. 2. 2021 12. 5. 2021
Projekt aplikovaného výzkumu má definován cíl(e) projektu v souladu se specifickými cíli programu THÉTA a způsob jejich naplnění. K naplnění stanovených cílů projektu se požaduje uplatnění konkrétních výsledků PV/EV specifikovaných zadávací dokumentaci. Uchazečem o podporu mohou být výzkumné organizace nebo podnik. Doba trvání projektu max. 48 měsíců. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uz...

SGA0202200010

Národní Grantová agentura České republiky (GA ČR) JUNIOR STAR
10. 3. 2021 10. 3. 2021 22. 4. 2021
Do veřejné soutěže (VS) je možné podávat návrhy pouze za podmínek definovaných zákonem č. 130/2002 Sb. a zadávací dokumentací pro projekty JUNIOR STAR na rok 2022. Uchazeč může z VS kdykoliv odstoupit tím, že tuto skutečnost oznámí poskytovateli způsobem stejným, jako se podává návrh projektu. Poskytovatel může VS zrušit za podmínek definovaných zákonem č. 130/2002 Sb. Jakékoliv porušení nebo n...

SMV02020VJ003

Národní Ministerstvo vnitra (MV) Strategická podpora rozvoje bezpečnostního...
17. 3. 2021 17. 3. 2021 3. 5. 2021
Uchazečem o podporu mohou být pouze výzkumné organizace. Návrh projektu musí být podán ve spolupráci nejméně dvou výzkumných organizací. Zaměření veřejné soutěže je - umělá inteligence jako prostředku zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů. Doba řešení projektu musí být minimálně 36 měsíců a maximálně 48 měsíců. Podporu lze posky...