Vyhledávání výzev

Nastavit filtr

Počet výzev vyhovujících zadaným parametrům: 201

STA02023TQ010

Národní Technologická agentura České republiky (TA... Program na podporu aplikovaného výzkumu a ...
26. 10. 2022 26. 10. 2022 14. 12. 2022
Projekt aplikovaného výzkumu má definován cíl(e) projektu v souladu se specifickými cíli programu SIGMA a způsob jejich naplnění. K naplnění stanovených cílů projektu se požaduje uplatnění konkrétních výsledků PV/EV specifikovaných zadávací dokumentaci. Uchazečem o podporu mohou být výzkumné organizace nebo podnik. Doba trvání projektu max. 42 měsíců. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uz...