Vyhledávání výzev

Nastavit filtr

Počet výzev vyhovujících zadaným parametrům: 69

Flagship Projects

Mezinárodní EU Mezinárodní visegrádský fond Grants
8x
Flagship Projects are meant to sup­port reform processes, polit­i­cal asso­ci­a­tion and eco­nomic inte­gra­tion with the EU, strengthen insti­tu­tional capac­ities, con­tribute to the devel­op­ment of civil soci­ety and the over­all trans­for­ma­tion of the Eastern Partnership (EaP) coun­tries.Projects sub­mit­ted to the fund must involve grantees and project part­ners from all four V4 coun­tr...

STA02021FW040

Národní Technologická agentura České republiky (TA... TREND
10. 3. 2021 10. 3. 2021 28. 4. 2021
Projekt aplikovaného výzkumu má definován cíl(e) projektu v souladu se specifickými cíli programu TREND a způsob jejich naplnění. K naplnění stanovených cílů projektu se požaduje uplatnění konkrétních výsledků PV/EV specifikovaných zadávací dokumentaci. Uchazečem o podporu mohou být výzkumné organizace nebo podnik. Doba trvání projektu max. 48 měsíců. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uz...

SMV02022VB001

Národní Ministerstvo vnitra (MV) Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-202...
17. 3. 2021 17. 3. 2021 6. 5. 2021
Uchazečem o podporu mohou být výzkumné organizace a podniky. Návrh projektu může být podán jedním uchazečem, anebo více uchazeči ve spolupráci. Doba trvání projektu je max. 24 měsíců. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uznané způsobilé náklady projektu v souladu se ZD. Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a v soula...

M-ERA.NET 3

Národní Technologická agentura České republiky (TA... ERA-NET cofundové výzvy
15. 6. 2021
Výzva je určena pro projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace. Nově podpoří také výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou dohodu pro Evropu.