Vyhledávání výzev

Nastavit filtr

Počet výzev vyhovujících zadaným parametrům: 428

Hop On Facility

Mezinárodní EU Evropská komise Horizon Europe
16. 12. 2021 27. 1. 2022 10. 11. 2022

SMV02022VK001

Národní Ministerstvo vnitra (MV) Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 202...
20. 4. 2022 20. 4. 2022 8. 6. 2022
Uchazečem o podporu mohou být výzkumné organizace a podniky. Návrh projektu může být podán jedním uchazečem, anebo více uchazeči ve spolupráci. Doba trvání projektu je min. 24 měsíců a max. 48 měsíců. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uznané způsobilé náklady projektu v souladu se ZD. Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle § 18 zákona č. 130/20...