Vyhledávání mobilit

Nastavit filtr

Počet mobilit vyhovujících zadaným parametrům: 20

Cestovní stipendium - Hlávkova nadace

20. 8. 2020 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Post-doc Bakalářské studium
Země: Zahraničí Poskytovatel: Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových
Cestovní stipendium je určeno: studentům a mladým vědeckým pracovníkům do věku 33 let při dlouhodobých odborných pobytech v zahraničí či aktivní účasti na vědeckých konferencích, studentům a mladým umělcům do věku 33 let při účasti na významných soutěžích a dlouhodobých tvůrčích pobytech, žádost o cestovní stipendium musí být podána před odjezdem do zahraničí.

Stipendium pro postgraduální studium

1. 9. 2020 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium
Země: Spojené státy americké Poskytovatel: Komise J. Williama Fulbrighta
Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.

Cybersecurity in US universities

30. 10. 2020 Cílové skupiny: Post-doc Výzkumný pracovník
Poskytovatel: Komise J. Williama Fulbrighta
Fulbright Commission in the Czech Republic together with Fulbright Commissions based in Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and Slovak Republic invites you to apply for cybersecurity study visits in the U.S.

AKTION - SEMESTRÁLNÍ A KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA

31. 10. 2020 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Post-doc Výzkumný pracovník
Země: Rakousko Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Stipendium je určeno pro pobyty v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách a to pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v délce 1 - 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého vý...

ŠTIPENDIÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, VÝSKUMNÝCH A UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV

31. 10. 2020 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Post-doc Vysokoškolský pedagog Výzkumný pracovník
Země: Slovensko Poskytovatel: Národný štipendijný program Slovenskej republiky
Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Stipendium pro vědce a přednášející

1. 11. 2020 Cílové skupiny: Post-doc Vysokoškolský pedagog Výzkumný pracovník
Země: Spojené státy americké Poskytovatel: Komise J. Williama Fulbrighta
Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Stipendium mohou obdržet také pedagogové – bohemisté pro výuku českého jazyka, případně literatury, lingvistiky apod., pokud získají pozvání z odpovídajícího univerzitního pracoviště z USA nebo pokud americká strana po...

Fulbright-Masarykovo stipendium

1. 11. 2020 Cílové skupiny: Doktorské studium Post-doc Výzkumný pracovník
Země: Spojené státy americké Poskytovatel: Komise J. Williama Fulbrighta
Fulbright-Masarykovo stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou nejenom vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti ale současně jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo kom...

Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

1. 11. 2020 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Post-doc Výzkumný pracovník
Země: Spojené státy americké Poskytovatel: Komise J. Williama Fulbrighta
Cílem programu je prostřednictvím pobytů zástupců neziskové sféry z České republiky v USA podpořit rozvoj tohoto sektoru u nás, obohatit kontakty mezi českými a americkými organizacemi a pomoci získat znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací v zemi, kde jsou tradičně velmi silné a dobře fungující.

AKTION - STIPENDIA PRO VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE

30. 11. 2020 Cílové skupiny: Vysokoškolský pedagog
Země: Rakousko Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
O jednoměsíční stipendium pro vysokoškolské učitele veřejných vysokých škol v ČR (dle přílohy č. 1 Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.) se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Věková hranice není stanovena. Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost.

Canon Foundation Research Fellowships

15. 2. 2021 Cílové skupiny: Doktorské studium Post-doc Výzkumný pracovník
Země: Japonsko Poskytovatel: Canon Foundation in Europe
Annually, the Canon Foundation in Europe grants up to 15 Fellowships to highly qualified European and Japanese researchers. European Fellows are expected to pursue a period of research in Japan whereas Japanese Fellows are expected to do their research in Europe. Canon Foundation Fellowships are for a minimum period of three months up to maximum of one year. We support all fields of research....