Vyhledávání mobilit

Nastavit filtr

Počet mobilit vyhovujících zadaným parametrům: 11

Zahraniční stáž Nadace Experientia v organické, bioorganické nebo medicinální chemii

15. 3. 2024 Cílové skupiny: Post-doc
Země: Celý svět Poskytovatel: Nadace Experientia
Jedinečná šance vycestovat díky Nadaci Experientia na roční stáž na prestižní zahraniční univerzitu dle vlastního výběru. Do soutěže o roční stipendium se mohou přihlásit mladí chemici, kteří se věnují organické, bioorganické nebo medicinální chemii, mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. studium, a zároveň nejsou starší 35 let. V soutěži rozhoduje kvalita projektů, kterou hodnotí nezávislí o...

AKTION - HABILITAČNÍ STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY

15. 3. 2024 Cílové skupiny: Post-doc
Země: Rakousko Poskytovatel: Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH)
Cílem tohoto výzkumného stipendia je podpora studijních/výzkumných pobytů pro mladé vědecké pracovníky do 10 let od obdržení titulu Ph.D., které jim umožní ukončení habilitace. Pro udělení stipendia není stanoveno žádné věkové omezení. Na hostitelském výzkumném pracovišti se mají etablovat nové metody, postupy a techniky; získané know-how pak bude využívat rakouská i česká věda a na základě věd...

Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia AKTION -Rakousko

15. 3. 2024 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium
Země: Rakousko Poskytovatel: Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH)
Cílem stipendia je podpořit studenty při psaní jejich magisterské/disertační práce. Stipendijní pobyt je možné realizovat na jedné z oprávněných rakouských institucí – státní univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy a akreditované soukromé univerzity. Kromě toho lze pracovat v archivech, knihovnách, muzeích nebo výzkumných institucích, jejichž prostředky, výsledky výzkumu a in...

Krátkodobá výzkumná stipendia AKTION pro VŠ pedagogy - Rakousko

15. 3. 2024 Cílové skupiny: Post-doc
Země: Rakousko Poskytovatel: Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH)
Cílem stipendia je podpořit vědce do 10 let po obdržení doktorského titulu při vědeckém výzkumu a v rozvoji jejich profesní dráhy. Pro udělení stipendia není stanoveno žádné věkové omezení. Stipendijní pobyt je možné realizovat na jedné z oprávněných rakouských institucí – státní univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy a akreditované soukromé univerzity. Kromě toho lze pracov...

JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers pro rok 2024 (Japonsko)

14. 4. 2024 Cílové skupiny: Post-doc
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan FY2024). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2024 (tzn. nejd...

Think Visegrad Fellowship 2016

Cílové skupiny: Neznámé
Země: Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko Poskytovatel: Mezinárodní Visegrádský fond

CEEPUS - výjezdy pro studenty a vysokoškolské pedagogy

Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Vysokoškolský pedagog Bakalářské studium
Země: Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko Moldava Albánie Kosovo Černá hora Srbsko Rakousko Rumunsko Bulharsko Chorvatsko Slovinsko Bosna a Hercegovina Severní Makedonie Poskytovatel: CEEPUS
CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v 16 zemích střední a jihovýchodní Evropy. Program umožňuje mobility studentů i akademických pracovníků, a to krátkodobé i semestrální pobyty, letní školy, odborné exkurze, výukové pobyty a koordinační schůzky. Zahraniční pobyty mohou probíhat na kterékoli oprávněné vys...

DLR-DAAD Research Fellowship Programme

Cílové skupiny: Doktorské studium Post-doc Výzkumný pracovník
Země: Německo Poskytovatel: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
This special programme is intended for highly-qualified foreign doctoral and postdoctoral students as well as senior scientists. DLR-DAAD Fellowships are defined and awarded on an individual basis. Each fellowship announcement will indicate the specific qualification requirements and terms of visit.

University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and Graduates - DAAD

Cílové skupiny: Magisterské studium Bakalářské studium
Země: Německo Poskytovatel: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
This scholarship programme aims to help students and graduates improve their knowledge of German (general language, special language) and their cultural knowledge of the country.

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Cílové skupiny: Bakalářské studium
Země: Zahraničí Poskytovatel: Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových
Stipendijní programy jsou nastaveny tak, aby pro české studenty nebyl výběr omezen jen na tuzemské školy. Díky nadačnímu fondu se jim tak otevírá další možnost studia na vybraných zahraničních universitách. Problém s případným financováním studia přebírá nadační fond. Zájemci se mohou blíže seznámit jakým způsobem a za jakých podmínek lze dosáhnout na uvedené finanční prostředky. Studium v zahr...