Vyhledávání mobilit

Nastavit filtr

Počet mobilit vyhovujících zadaným parametrům: 26

AKTION - SEMESTRÁLNÍ A KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA

15. 3. 2019 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Post-doc Výzkumný pracovník
Země: Rakousko Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Stipendium je určeno pro pobyty v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách a to pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v délce 1 - 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého vý...

Visegrad–Taiwan Scholarships

15. 3. 2019 Cílové skupiny: Doktorské studium Post-doc
Země: Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko Poskytovatel: Mezinárodní Visegrádský fond

AKTION - HABILITAČNÍ STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY

15. 3. 2019 Cílové skupiny: Post-doc Výzkumný pracovník
Země: Rakousko Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Šestiměsíční výzkumné stipendium pro postdoktorandy - akademické pracovníky veřejných vysokých škol v ČR (dle přílohy č. 1 Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.) je určené na přípravu habilitační práce na veřejných/státních univerzitách v Rakousku. O stipendium se mohou ucházet občané z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, u kterých neuplynulo v době podání žádosti...

AKTION Česká republika - Rakousko

15. 3. 2019 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Post-doc Vysokoškolský pedagog Výzkumný pracovník
Země: Rakousko Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Pod...

Visegrad Scholarships at OSA

15. 3. 2019 Cílové skupiny: Magisterské studium
Poskytovatel: Mezinárodní Visegrádský fond

MOFA Taiwan Scholarship - Degree programs

31. 3. 2019 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Bakalářské studium
Země: Tajvan Poskytovatel: Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
Degree programs: Recipients may apply for admission to any degree program leading to an undergraduate, master or doctoral degree, excluding in-service programs.

MOFA Taiwan Scholarship

31. 3. 2019 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Bakalářské studium
Země: Tajvan Poskytovatel: Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
The non-degree Mandarin Language Enrichment Program (LEP): Recipients may take the LEP for a maximum of one year at Mandarin-teaching institutions (hereinafter “Mandarin Training Centers”) affiliated with a university or college accredited by the Ministry of Education.

AKTION - STIPENDIA PRO VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE

15. 4. 2019 Cílové skupiny: Vysokoškolský pedagog
Země: Rakousko Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
O jednoměsíční stipendium pro vysokoškolské učitele veřejných vysokých škol v ČR (dle přílohy č. 1 Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.) se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Věková hranice není stanovena. Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost.

ŠTIPENDIÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, VÝSKUMNÝCH A UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV

30. 4. 2019 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Post-doc Vysokoškolský pedagog Výzkumný pracovník
Země: Slovensko Poskytovatel: Národný štipendijný program Slovenskej republiky
Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

"Vocation grants" from the Marcel Bleustein-Blanchet Foundation

1. 5. 2019 Cílové skupiny: Magisterské studium Doktorské studium Bakalářské studium
Země: Francie Poskytovatel: Marcel Bleustein-Blanchet Foundation
The Marcel Bleustein-Blanchet Foundation is a private organization operating in the public interest. Its mission is to encourage vocations of all kinds and to assist young people who, for lack of support, are blocked in their efforts to succeed in their chosen field. “Vocation grants” are intended for young French men and women between the ages of 18 and 30, as well as nationals of other membe...