O aplikaci ANLUPA

  • Pomáhá všem, kdo hledají zdroje financování pro své projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
  • Vyhledává konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií.
  • Uživatelům s příslušnými přístupovými právy prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV zasílá automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií.

O finanční prostředky/granty v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje či inovací se soutěží v celé EU, tedy i v Česku. Soutěž probíhá na základě vyhlášených výzev na podávání návrhů projektů.

  • TUZEMSKÉ

    - tj. výzvy národních poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků ČR. Zejména výzvy agentur GAČR, TAČR a ministerstev MŠMT, MPO, MV, MO, MZe, MK, MZd, ale i dalších poskytovatelů, kteří svou výzvu uveřejní podle §30 zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu v informačním systému VaVaI.

  • ZAHRANIČNÍ

    - tj. výzvy zahraničních poskytovatelů grantů mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Zejména rámcové programy EU HORIZON 2020 a COSME, uveřejňované na Research and Innovation Participant Portal, ale i výzvy dalších mezinárodních programů jako např. EUREKA, Central European Iniciative a další.

  • Seznam poskytovatelů výzev zde.

Aplikace ANLUPA je určena zejména pro uživatele z řad vědeckých a akademických pracovníků a doktorandů na vysokých školách a ve výzkumných ústavech. Poslouží ale i inovátorům z malých či velkých podniků a neziskového sektoru, těm, kteří mají zájem spolupracovat s výzkumnou sférou.

Aplikace ANLUPA je v režimu VYHLEDÁVÁNÍ VÝZEV přístupná všem uživatelům bez omezení (nejsou vyžadována přístupová práva).

Pro využití funkcionality STRÁŽCE VÝZEV je zapotřebí:

1. členství Vaší vysoké školy nebo výzkumné instituce v České akademické federaci identit eduID.cz (lze ověřit ZDE)

2. uzavření Smlouvy o využívání služeb aplikace ANLUPA mezi Vaší institucí a zástupci autorů (původců) této aplikace:

Pokud zjistíte, že Vaše mateřská organizace není členem České akademické federace identit eduID.cz a ani nepodepsala Smlouvu se zástupci autorů, prosíme, řešte Váš požadavek na příslušném oddělení Vaší organizace. Pomůžete tím nejen sobě, ale i Vašim spolupracovníkům.

V nabídce VÝZVY (https://www.anlupa.cz/calls) se zobrazí přehled všech výzev národních i mezinárodních poskytovatelů podpory VaVaI.

V okně VYHLEDÁVÁNÍ VÝZEV můžete výzvy filtrovat a řadit podle různých kritérií (poskytovatelů, aktuálnosti a termínů výzev).

Další možností je filtr pomocí uvedení hledaného klíčového slova/textu.

STRÁŽCE VÝZEV

Tato funkcionalita slouží pouze registrovaným uživatelům, viz bod ANLUPA a přístupová práva?

V nabídce VÝZVY se jim proto STRÁŽCE VÝZEV v menu zobrazí až po přihlášení.

Nadefinováním kritérií výběru výzev v oblastech, které Vás zajímají, si nastavíte a pojmenujete své osobní STRÁŽCE VÝZEV. Filtr funguje obdobně, jako v okně VYHLEDÁVÁNÍ VÝZEV.

STRÁŽCE VÝZEV aplikace ANLUPA Vás pak bude upozorňovat zasíláním notifikačních e-mailů na nově vyhlášené výzvy a změny ve vyhlášených výzvách, termíny jejich uzávěrek a odkazy na příslušné webové stránky těchto výzev. Četnost zasílání e-mailů si nastavíte dle vlastních potřeb.

Práce s aplikací ANLUPA je snadná a intuitivní, přesto jsme pro Vás připravili názorný video-tutorial.

Aplikace ANLUPA průběžně vyhledává otevřené výzvy na projekty uveřejněné v národním informačním systému IS VaVaI a v evropském systému Research & Innovation Participant Portal. Výzvy načítá automaticky do datového prostoru CESNET (národní e-infrastruktura pro vědu, výzkum a vzdělávání), jehož prostřednictvím ANLUPA následně komunikuje s uživatelem. Operátoři aplikace ANLUPA portfolio poskytovatelů průběžně aktualizují a doplňují.

Aplikace ANLUPA byla vyvinuta v rámci programu EUPRO II, financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v rámci následujících projektů:

Jelikož oba projekty byly financovány MŠMT ze 100%, je stávající stav aplikace ANLUPA přístupný všem uživatelům za podmínek viz ANLUPA a přístupová práva?

Přejeme Vám, aby se Vám s pomocí aplikace ANLUPA podařilo získat potřebné finanční prostředky na realizaci Vašich projektů a zapojení v nich Vám přineslo mnoho radosti z tvůrčí činnosti a pracovních výsledků, které poslouží ku prospěchu rozvoje celé naší společnosti.