Detail mobility

PODPORA BILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČESKO-FRANCIE V AKTIVITĚ MOBILITY, S DOBOU ŘEŠENÍ 2024-2025

31. 5. 2023 Odkaz na mobilitu Cílová skupina: Doktorské studium Post-doc Vysokoškolský pedagog Výzkumný pracovník
Země: Francie Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté, podpora v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy každá strana hradí náklady jak na dopravu, tak na pobyt řešitele/člena/členů řešitelského týmu své země.