Detail mobility

AKTION - HABILITAČNÍ STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY

15. 3. 2019 Odkaz na mobilitu Cílová skupina: Post-doc Výzkumný pracovník
Země: Rakousko Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Šestiměsíční výzkumné stipendium pro postdoktorandy - akademické pracovníky veřejných vysokých škol v ČR (dle přílohy č. 1 Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.) je určené na přípravu habilitační práce na veřejných/státních univerzitách v Rakousku. O stipendium se mohou ucházet občané z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, u kterých neuplynulo v době podání žádosti 10 let od obdržení titulu Ph.D. Vybráni mohou být až tři vysoce kvalifikovaní akademičtí pracovníci.