Detail mobility

AKTION Česká republika - Rakousko

31. 10. 2023 Odkaz na mobilitu Cílová skupina: Magisterské studium Doktorské studium Post-doc Vysokoškolský pedagog Výzkumný pracovník
Země: Rakousko Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).