Detail výzvy

STA02024CL010

Národní Technologická agentura České republiky (TA ČR) Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030
26. 4. 2023 26. 4. 2023 28. 6. 2023 STA02024CL010 240000 tis. Kč Odkaz na výzvu
Projekt aplikovaného výzkumu a inovací má definován cíl(e) projektu v souladu se specifickými cíli programu DOPRAVA 2030 a způsob jejich naplnění. K naplnění stanovených cílů projektu se požaduje uplatnění konkrétních výsledků PV/EV specifikovaných Zadávací dokumentaci. Doba trvání projektu až 30 měsíců. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uznané způsobilé náklady projektu v souladu se zadávací dokumentací. Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a v souladu s podmínkami programu, doručit návrh projektu v soutěžní lhůtě a způsobem uvedeným v Zadávací dokumentaci.Hodnoticí kritéria jsou uvedena v zadávací dokumentaci (ZD).