Detail výzvy

SMPO202300001

Národní Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) The Country for the Future
17. 4. 2023 17. 4. 2023 9. 6. 2023 SMPO202300001 550000 tis. Kč Odkaz na výzvu
Uchazečem může být pouze malý nebo střední podnik. Počet projektů podaných jedním uchazečem je omezen na 1. Důvodem pro vyloučení návrhu projektu ze soutěže je: - uchazeč nesplňuje podmínky způsobilosti dané §18 odst. 2 zákona č.130/2002 Sb., Nařízením Komise EU 651/2014, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost nebo další podmínky způsobilosti stanovené zadávací dokumentací, - návrh projektu nesplňuje některé z binárních kritérií stanovených zadávací dokumentací. Žádost musí být podána v souladu se zadávací dokumentací veřejné soutěže, viz kap. 8.Binární kritéria (povinná) viz kapitola 4.2.1 zadávací dokumentace veřejné soutěže. Bodovanými kritérii jsou: naplnění cílů Programu (zvýšení konkurenceschopnosti a digitalizace), přínosy projektu (ekonomické i společenské), inovativnost řešení, technická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení.