Detail výzvy

STA02024FW010

Národní Technologická agentura České republiky (TA ČR) TREND
5. 4. 2023 5. 4. 2023 24. 5. 2023 STA02024FW010 1350000 tis. Kč Odkaz na výzvu
Projekt aplikovaného výzkumu má definován cíl(e) projektu v souladu se specifickými cíli programu TREND a způsob jejich naplnění. K naplnění stanovených cílů projektu se požaduje uplatnění konkrétních výsledků PV/EV specifikovaných zadávací dokumentaci. Uchazečem o podporu mohou být výzkumné organizace nebo podnik. Doba trvání projektu max. 30 měsíců. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uznané způsobilé náklady projektu v souladu se zadávací dokumentací (ZD). Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a v souladu s podmínkami programu TREND, doručit návrh projektu v soutěžní lhůtě a způsobem uvedeným v ZD.Hodnoticí kritéria jsou uvedena v zadávací dokumentaci (ZD).