Detail výzvy

STA02024TQ040

Národní Technologická agentura České republiky (TA ČR) Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA
29. 3. 2023 29. 3. 2023 17. 5. 2023 STA02024TQ040 10000 tis. Kč Odkaz na výzvu
Projekt aplikovaného výzkumu má definován cíl(e) projektu v souladu se specifickými cíli programu SIGMA a způsob jejich naplnění. K naplnění stanovených cílů projektu se požaduje uplatnění konkrétních výsledků PV/EV specifikovaných zadávací dokumentaci. Uchazečem o podporu mohou být malé a střední podniky. Doba trvání projektu je 6 měsíců. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uznané způsobilé náklady projektu v souladu se zadávací dokumentací (ZD). Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a v souladu s podmínkami programu SIGMA, doručit návrh projektu v soutěžní lhůtě a způsobem uvedeným v ZD.Bodovaná kritéria: 1. Excelence, 2. Dopad, 3. Implementace Binární kritéria: Soulad s programem SIGMA